Όμιλος αλληλεγγύης προς τους σκηνίτες Ρομά της περιοχής Ναυπλίου

Η γέννηση της Γκατζούρας


Πριν λίγες ημέρες, γεννήθηκε ένας όμιλος αλληλεγγύης προς τους σκηνίτες Ρομά της περιοχής Ναυπλίου και περιχώρων αρχικά με ευρύτερο σκοπό να επεκταθεί σ όλο τον νομό.
Με ανακοίνωσή τους οι συμμετέχοντες περιγράφουν τους λόγους και τους σκοπούς που τους οδήγησαν σ αυτό το εγχείρημα:

"Στις 20 Μαρτίου 2018 αποφασίσαμε να ιδρύσουμε έναν όμιλο αλληλεγγύης προς τους σκηνίτες Ρομά της περιοχής Ναυπλίου και περιχώρων. Ο όμιλός μας δεν είναι φιλανθρωπικό σωματείο ούτε κρατικοδίαιτη ΜΚΟ. Αντίθετα με τη φιλοσοφία των παραπάνω οργανώσεων εμείς επιθυμούμε να προωθήσουμε στους Ρομά της περιοχής τις ιδέες του συνεταιρισμού και της αυτοβοήθειας ούτως ώστε σε μάκρος χρόνου να αρχίσουνε να βρίσκουν διεξόδους στα προβλήματά τους μόνοι τους. Να πάψουνε δηλαδή να είναι εξαρτημένοι από τα κρατικά επιδόματα και τις παράνομες δραστηριότητες.
Το σκεπτικό μας είναι απλό. Η ισότητα δεν είναι υπόθεση μόνο των πολιτικών θεσμών αλλά όλων των πολιτών εξίσου. Θεωρούμε ότι η φτώχεια των σκηνιτών Ρομά αναπαράγεται σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των κοινωνικών στερεοτύπων που είναι διάχυτες τόσο μέσα στους καταυλισμούς αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη φτώχεια των μπαλαμών όμως σχετίζεται άμεσα και με οικονομικούς θεσμούς όπως η κληρονομιά που επιτρέπουν σε άλλους να μεγαλώνουν μέσα στα πλούτη και τις ανέσεις και σε άλλους να μεγαλώνουν μέσα σε ετοιμόρροπες παράγκες. Με τον τρόπο αυτό όπως έχουν αποδείξει εδώ και χρόνια οι κοινωνιολογικές μελέτες υποθηκεύεται το μέλλον του κάθε ατόμου δίχως αυτό να σχετίζεται με τις ικανότητες και την αξία του.
Θέλουμε λοιπόν πρώτα από όλα να ορθώσουμε αντίλογο ενάντια στην εντελώς αισχρή κοινωνική αντίληψη που θέλει τον καθένα υπεύθυνο της μοίρας του. Το προνόμιο που είχαμε εμείς να μεγαλώσουμε σε ένα σπίτι και να τελειώσουμε μια εκπαίδευση δίχως να είμαστε αναγκασμένοι να ζητιανεύουμε θέλουμε να το έχουνε και τα παιδιά των σκηνιτών Ρομά.
Για να πετύχουμε το σκοπό μας τα μέσα που προτιθέμεθα να χρησιμοποιήσουμε είναι :
- η μόρφωση
- η άμεση αλληλεγγύη
- η θεσμική υποστήριξη
- ο συνεταιρισμός
Λέγοντας μόρφωση εννοούμε τόσο την πρακτική βοήθεια ώστε κανένα παιδί Ρομά σκηνιτών να μην μείνει εκτός σχολείου αλλά και η μεσολάβησή μας είτε μέσω οργάνωσης μορφωτικών εργαστηρίων είτε μέσω άλλων τρόπων ούτως ώστε και οι γυναίκες αλλά και όποιος άλλος Ρομά σκηνίτης το επιθυμεί να αποκτήσει χαρτί δημοτικού.
Η άμεση αλληλεγγύη σχετίζεται άμεσα με τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταυλισμοί. Ενάντια στην αδιαφορία και την περιφρόνηση που αντιμετωπίζουνε σήμερα από τους θεσμούς θα προσπαθήσουμε να συμβάλουμε είτε με δημοσιογραφικά μέσα είτε με υλικοτεχνικά μέσα προκειμένου να δώσουμε αλληλεγγύη στα άμεσα προβλήματά τους.
Ο συνεταιρισμός αποτελεί και το πιο ουσιαστικό μέσο επίλυσης των προβλημάτων τους. Προϋποθέτει όμως τα δύο προηγούμενα για να αρχίσουνε πρώτα να αποκτάει έστω ένας πυρήνας των Ρομά σκηνιτών αντίληψη του τι σημαίνει συλλογική δράση και να μπορέσουνε σταδιακά με τη δική μας συνεργασία να βρούνε διεξόδους μέσω της ίδρυσης συνεταιριστικών θεσμών".Σχόλια