Αναρτήσεις

1η Οκτώβρη 1987, Η μάχη της Καλογρέζας και ο θάνατος του Μιχάλη Πρέκα